Warsztaty polonistyczne Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Laureaci eliminacji ogólnokrajowych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi i Łotwie wzięli udział w warsztatach polonistycznych, które odbyły się w dn. 18-22 marca w Białymstoku. Młodzież pod okiem wykładowców Wydziału Filologicznego Uniwersytetu  w Białymstoku doskonaliła swoją wiedzę w zakresie polskiej literatury i języka. Tematyka wybrana przez uczestników, a właściwe uczestniczki, była bardzo różnorodna, od  Jana Kochanowskiego, aż po Wisławę Szymborską. Ale jak to określiła jedna z nich: „Tematy nie muszą być łatwe, powinny być ciekawe”. Warsztaty zakończył egzamin, który miał na celu sprawdzenie wiedzy nabytej i usystematyzowanej podczas warsztatów.

Teraz uczestniczki czeka najważniejszy etap – finał Olimpiady w Warszawie w dn. 17-18 kwietnia 2013 r. Trzymamy kciuki i życzymy wysokich lokat na liście laureatów.