Warsztaty metodyczne dla polskich nauczycieli przedszkoli na Białorusi

W dn. 23-24 sierpnia 2014 r. w Grodnie odbyły się warsztaty dla polskich nauczycieli przedszkoli na Białorusi. Zajęcia w ramach warsztatu zatytułowanego „Zabawy muzyczne i ćwiczenia logorytmiczne formą nauczania języka polskiego w przedszkolu” poprowadziły panie Marzenna Renata Zbierajewska i Agnieszka Sienkiewicz. W szkoleniu udział wzięło ponad 40 nauczycielek nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z Białorusi. Uczestniczki warsztatów zostały wyposażone w wiedzę i umiejętności pozwalające wykorzystać muzykę, śpiew i zabawy logorytmiczne do nauki języka polskiego na, tak ważnym, początkowym etapie kształcenia polskich dzieci. Przedstawione podczas szkolenia formy aktywizacji językowej i artystycznej dzieci, pozwalają na wykorzystanie muzyki i śpiewu jako atrakcyjnej i zabawowej formy nauczania języka, co w znacznym stopniu zwiększa jego przyswajanie. Po zakończeniu szkolenia nauczyciele otrzymali nagrania i scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi na Białorusi.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację zadania: „Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.