Lato z Podlasiem w Bielsku Podlaskim

Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bialsku Podlaskim po raz kolejny został zorganizowany pobyt wakacyjny grupie polskich dzieci z Kobrynia na Białorusi. 20 uczestników wraz z 3 opiekunami w dn. 7-12 lipca 2014 r. gościło w Bielsku Podlaskim. W programie pobytu znalazły się liczne atrakcje: wycieczki do Augustowa,  Białegostoku i Tykocina, Koźlik, ognisko, warsztaty rękodzielnicze w Muzeum w Bielsku Podlaskim, wizyta w Nadleśnictwie Bielsk Podlaski,  basen, spotkania z polskimi rówieśnikami.

Serdecznie dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Bielsku Podlaskim, a zwłaszcza panu Adamowi Łęczyckiemu za zaangażowanie w organizację pobytu. Wyrazy podziękowania składamy również sponsorom, wśród których znalazła się  w tym roku m.in firmy SUEMPOL, UNIBEP S.A. i ENERGO.