Tłusty Czwartek w naszym Oddziale

W tym roku tłustoczwartkowe spotkanie członków, sympatyków i gości naszego Oddziału, dzięki gościnności gospodarzy tego miejsca, odbyło się w  Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Gościliśmy Polaków z Żytomierza na Ukrainie oraz z Jaszun, Solecznik i Mejszagoły na Litwie.

Tradycyjnie pretekstem do wspólnego skosztowania pączka było spotkanie i rozmowy z naszymi Rodakami ze Wschodu. Byli nimi ks. Jarosław Olszewski, proboszcz polskiej parafii w Żytomierzu wraz z zespołem młodzieżowym przy tej parafii, pani Zofia Griaznowa, starosta Gminy Jaszuny na Litwie, pan Henryk Danulewicz z Samorządu Solecznickiego i ks. Józef Aszkiełowicz, proboszcz parafii WNMP w Mejszagole na Litwie.

Szczególnym gościem Tłustego Czwartku był pan Antoni Stolarski, prezes Zarządu SaMASZ Sp. z o.o. w Białymstoku, który od kilku lat wspiera finansowo działania naszego Oddziału na rzecz Polaków za granicami kraju, m.in. umożliwiając dzieciom i młodzieży przyjazd do Polski i udział w koloniach, wycieczkach, konkursach i warsztatach. Pan Antoni Stolarski podczas naszego spotkania otrzymał „Polskie kwiaty” – wyróżnienie, które tradycyjnie przyznajemy co roku osobom szczególnie zaangażowanym w misję naszego Oddziału.
Dzięki wystąpieniu ks. Jarosława Olszewskiego zebrani mogli poznać Żytomierz – miasto na Wołyniu na Ukrainie, gdzie przy parafii na osiedlu o wdzięcznej nazwie „Malowanka” ksiądz proboszcz angażuje się w tworzenie wspólnoty zamieszkałych tam Polaków. Po tym ciekawym wstępie odbył się koncert zespołu młodzieży polskiej z parafii na „Malowance”. Młodzi ludzie wykonali polskie piosenki, a dzięki swojemu talentowi, a także wdziękowi, z jakim zaprezentowali się na scenie, przekonali publiczność, by też zaczęła śpiewać.

Po takiej duchowej uczcie pączki i faworki stały się słodkim dopełnieniem wieczoru.