Elementarze dla dzieci z Żytomierszczyzny

Polskie dzieci z parafii Miłosierdzia Bożego w Żytomierzu na Ukrainie potrzebują elementarzy i ćwiczeń do nauki języka polskiego.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się do akcji zachęcamy do przekazania używanych (tylko w dobrym stanie) lub nowych elementarzy oraz nowych ćwiczeń do nauki języka polskiego do dnia 6 lutego br. do biura „Wspólnoty Polskiej” przy ul. Kilińskiego 13 w Białymstoku.

Obwód żytomierski to największe skupisko polskie na Ukrainie, jednocześnie (według danych urzędowych) to najbiedniejszy rejon w całym państwie, dochodzi tam niewielka pomoc z Polski. Według danych konsularnych obwód żytomierski zamieszkany jest przez 50.000 Polaków.