Polacy z Łotwy w Białymstoku

Białystok zwiedziłyśmy z córką w dniach 11 – 13 sierpnia 2015 roku. Byłyśmy bardzo krótko, ale w ciągu tych trzech dni udało nam się obejrzeć szereg pięknych, zabytkowych miejsc w mieście, zwiedzić takie interesujące obiekty jak Opera, Uniwersytet Białostocki , Pałac Branickich, Galerię malarstwa Slendzińskich, oglądałyśmy zabytkową architekturę drewnianą, pomniki wybitnych ludzi – Ludwika Zamenhofa, księdza Jerzego Popiełuszki, Józefa Piłsudskiego. Byłyśmy zachwycone pięknym muralem, przedstawiającym dziewczynkę, która podlewa drzewko rosnące przed tym budynkiem! Uwagę przyciągają również dekoracyjne elementy – rzeźby na ulicach miasta, w pobliżu Teatru Lalek.

Zwiedziłyśmy Cmentarz Żydowski w Białymstoku, gdzie obecnie pracują wolontariusze z różnych krajów Europy – z Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Polski, aby uporządkować pomniki na grobach, ustawić je pionowo, bo większość leży na ziemi, odnowić napisy na pomnikach. Poznałyśmy tu kierowniczkę tej pracy Panią Lucy Lisowską, Prezesa Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael. „Ta praca to praca w intencji pokoju na świecie”, mówią wolontariusze.
Byłyśmy też w Supraślu w klasztorze i Muzeum Ikon oraz zwiedziłyśmy wspaniałe Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa.
To wszystko tak się stało dzięki uprzejmości i zaangażowaniu miłych pań – Pani Anny Kietlińskiej – Prezesa Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Pani Barbary Olech, dr filologii Uniwersytetu w Białymstoku. Spotkałyśmy się już w pierwszym dniu naszego pobytu i do końca byłyśmy razem – panie oprowadzały nas po mieście, podając jednocześnie bogatą informację o zwiedzanych obiektach. Składamy gorące, najserdeczniejsze podziękowania dla Pani Anny, dla Pani Barbary za czas nam ofiarowany, za tak jaskrawe przedstawienie piękna Białegostoku. Dziękujemy bardzo Panu Markowi Kietlińskiemu – dyrektorowi Archiwum Państwowego w Białymstoku, że w ostatnim dniu naszego pobytu był z nami i opowiedział historię dwóch kościołów stojących obok siebie w centrum miasta i o zmianach w zabudowie miejskiej, które nastąpiły w ostatnich latach, o historii Pałacu Branickich i pięknym parku pałacowym.
Pani Anna Kietlińska i Pani Barbara Olech często bywają na Łotwie, ponieważ organizują i realizują na Łotwie w marcu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla uczniów szkół polskich oraz co roku w końcu września „Dyktando Polskie” dla wszystkich chętnych, którzy piszą w języku polskim.
Dziękujemy bardzo za materiały krajoznawcze i turystyczne, które wręczono nam w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Przekażemy również do Związku Polaków na Łotwie jako materiały promocyjne Białegostoku oraz województwa podlaskiego.
Pozdrawiamy członków Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”!

Irena Lieģeniece, redaktor audycji radiowej „Nasz Głos” w języku polskim na Łotwie

Ryga, 16 sierpnia 2015 roku