95. rocznica Bitwy Warszawskiej na Grodzieńszczyźnie

Kolejną już rocznicę Bitwy Warszawskiej na ziemi grodzieńskiej uczczono podczas trzydniowego objazdu po terenach, na których przed laty toczyły się walki. W obchodach wzięli udział przedstawiciele wielu polskich instytucji.

Zachęcamy do lektury artykułu będącego relacją z uroczystości:
http://znadniemna.pl/11254/polacy-grodzienszczyzny-oddali-hold-bohaterom-w-swieto-wojska-polskiego-fotoreportaz/