Plener artystyczny „Z twórczością Anny Krepsztul” w Taboryszkach

W Taboryszkach, rodzinnej miejscowości malarki Anny Krepsztul odbyła się w dn. 20-27 czerwca 2014 roku kolejna edycja pleneru artystycznego dla plastycznie uzdolnionych dzieci. Po dwuletniej przerwie impreza spotkała się z ogromnie ciepłym przyjęciem, zarówno ze strony stęsknionych artystycznych wrażeń dzieci, jak i okolicznej społeczności. Plener został zrealizowany we współpracy z Nadleśnictwem Głęboki Bród, Stowarzyszeniem Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura” w Białymstoku, Centrum Kultury w Solecznikach, Komendą Hufca ZHP Białystok i Galerią im. Sleńdzińskich w Białymstoku. Plener gościł w progach Galerii im. Anny Krepsztul w Taboryszkach. W imprezie udział wzięło 30 uczestników, ale jak się dowiedzieliśmy chętnych było znacznie więcej.
Pomimo niesprzyjającej aury uczestnicy nie mogli narzekać na nudę. Pod okiem instruktorów – plastyków z Galerii im. Sleńdzińskich, pań: Izabeli Suchockiej i Jowity Wiśniewskiej, młodzi plastycy poznawali nowe techniki malarskie, graficzne i rzeźbiarskie.

Zajęcia z haftu artystycznego poprowadziła siostra malarki, pani Danuta Mołoczko. W zajęciach z równą determinacją, obok dziewcząt, uczestniczyli chłopcy.

Program pleneru wzbogaciła wycieczka sfinansowana przez Centrum Kultury w Soleczniach i Dzień Harcerski podczas którego zajęcia poprowadzili instruktorzy z Hufca ZHP w Białymstoku.
Uwieńczeniem imprezy było tradycyjne uroczyste zamknięcie pleneru, które licznie zgromadziło lokalną społeczność i przedstawicieli miejscowych władz. Goście mogli podziwiać poplenerowy wernisaż prac dzieci uczestniczących w imprezie.

Wyrazy wdzięczności składamy Nadleśnictwu Głęboki Bród, a zwłaszcza panu Nadleśniczemu Tadeuszowi Wilczyńskiemu, za dofinansowanie, bez którego impreza nie mogłaby się odbyć. Dziękujemy!!!