Laureaci Kresów 2009

GRAND PRIX
PAWEŁ CZARNY
z Daugavpils na Łotwie

Nagroda za interpretację tekstu Adama Mickiewicza
Lora Todorowa z Sofii w Bułgarii

I nagroda
Violeta Draseikaite z Wilna na Litwie

II nagroda
Tomasz Rudzianiec z Wilna na Litwie
Aleksander Lebiediew z Pawłodaru w Kazachstanie

III nagroda
Konstantyn Niżebowski z Tbilisi w Gruzji
Nadia Tiulkowa z Sankt Petersburga w Rosji
Julia Ławonina z Nowogrodu Wielkiego w Rosji

Wyróżnienia I stopnia
Jana Szostak z Grodna na Białorusi
Irena Andruszczak z Bielc w Mołdawii
Dorota Molin z Czeskiego Cieszyna w Czechach

Wyróżnienia II stopnia
Aleksy Bondarczuk z Kiszyniowa w Mołdawii
Patrycja Sikora z Czeskiego Cieszyna w Czechach
Karolina Witkowska z Pawłodaru w Kazachstanie

Nagrodę Publiczności otrzymał Tomasz Rudzianiec z Wilna

Do udziału w 55. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
w 2010 roku
został zaproszony
Paweł Czarny z Daugavpils na Łotwie