Finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi

Już po raz 18. odbyła się Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Białorusi. Tegoroczne laureatki z Białorusi wezmą udział w ogólnopolskim finale Olimpiady w Warszawie już w kwietniu.

I miejsce: Olga Myszko, Grodno
I miejsce: Alina Bajgużakowa, Grodno
II miejsce: Jolanta Czemierys, Grodno
III miejsce: Maria Anufrijewa, Wołkowysk
IV miejsce: Weronika Borel, Grodno

Tegoroczne eliminacje OLiJP na Białorusi odbyły się tradycyjnie w dwóch etapach: okręgowym (23-24 II) i ogólnokrajowym (6-7 II) i gościły w Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. W tym roku do obydwu etapów przystąpili uczniowie z 5 szkół: Liceum Społecznego Polskiej Macierzy Szkolnej, Polskiej Szkoły Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi, szkoły polskiej w Grodnie i w Wołkowysku oraz Centrum Twórczości w Lidzie. Coroczne eliminacje okręgowe i ogólnokrajowe w Grodnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży uczącej się języka polskiego na Białorusi. Podczas obydwu etapów uczestnicy mieli za zadanie napisać rozprawkę na jeden z podanych tematów oraz rozwiązać pisemny sprawdzian z nauki o języku (składający się ze sprawdzianu z rozumienia ze słuchu, sprawdzianu z gramatyki i sprawdzianu z rozumienia tekstu). Ci, którzy w części pisemnej uzyskali co najmniej połowę punktów, przeszli do etapu ustnego, czyli rozmowy na wybrane zagadnienia z literatury polskiej. Etap ogólnokrajowy wyłonił 4 uczestniczki, które wykazały sie najlepszą znajomością literatury i języka polskiego. Osoby te wezmą udział w zawodach ogólnopolskich, które odbędą się w dniach 14-17 kwietnia 2010 r. w Konstancinie i w Warszawie.

Więcej informacji również na stronie Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, kliknij tutaj.

Olimpiada została dofinansowana ze środków Kancelarii Senatu RP.