„Lato z Polską” w Białymstoku

W ramach akcjiLato z Polską” w Białymstoku w dn. 27 czerwca-6 lipca 2011 r. gościło 40 dzieci z Iwia i Lidy na Białorusi. Zadanie to zostało zrealizowane dzięki hojności i gościnności pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku oraz dofinansowaniu ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Pobyt dzieci, tradycyjnie już, został przygotowany przez pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Białymstoku, pod czujnym okiem pana dyrektora Dariusza Daniluka.

Oprócz licznych atrakcji i wycieczek do Warszawy i Augustowa, dzieci miały możliwość kontaktu z polskimi rówieśnikami, dzięki czemu miały szansę na doskonalenie języka polskiego. Spotkały się również z panem prezydentem Tadeuszem Arłukowiczem, który pod ich adresem skierował wiele ciepłych słów.

Pobyt w Białymstoku zapewne na długo zostanie w pamięci naszych małych Rodaków z Białorusi. Dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym mogliśmy przyjąć w Białymstoku naszych małych gości.

Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.