„Teatr niejedno ma imię”

„Teatr niejedno ma imię”– mieli to okazję sprawdzić uczestnicy Artystycznej Szkoły Letniej zorganizowanej w Szkole Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w podwileńskiej Suderwi w dn. 26 VI- 2 VII 2011 przez Oddział Podlaski. Trzydziestu siedmiu młodych adeptów sztuki aktorskiej zgłębiało jej tajniki pod okiem instruktorów z Białegostoku: Urszuli Chomik-Kraszewskiej i Mariusza Orzełka.

 

Starsze i młodsze dzieci z zespołów teatralnych z Litwy i Białorusi doskonaliły: dykcję i emisję głosu, ruch sceniczny, interpretację tekstu, budowanie scen aktorskich i lalkowych. Język polski rozbrzmiewał w różnych tonacjach i interpretacjach. Hołdując hasłu „w zdrowym ciele zdrowy duch”, organizatorzy nie zapomnieli również o zajęciach sportowych. Chociaż aura nie zawsze była łaskawa, uczestnicy Szkoły mieli możliwość korzystania z pobliskiego jeziora, oczywiście pod bacznym okiem ratownika. Pogoda ducha dopisywała wszystkim. Uwieńczeniem imprezy był pokaz spektaklu „Kukła z wiejskiego podwórza”, na którym licznie zgromadzili się zaproszeni goście.

Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.