Polskie Dyktando na Łotwie

Polskie Dyktando na Łotwie to impreza o charakterze masowym i dużym zasięgu oddziaływania, mająca na celu popularyzację poprawnej polszczyzny wśród Polaków zamieszkałych na Łotwie. Dyktandu u jego zarania patronowała śp. Krystyna Bochenek. Adresatami są osoby polskiego pochodzenia w wieku powyżej 13 lat na stale zamieszkujące Łotwę. Laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów. Przyznawane są tytuły Mistrza oraz I, II i III Wicemistrza Ortografii Polskiej na Łotwie. W ramach realizacji projektu odbywają się także warsztaty, wykłady i spotkania z polską kulturą. Celem zadania jest promocja języka polskiego i kultury polskiej. W pracach komisji oceniającej prace uczestników dyktanda biorą udział wykładowcy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, nauczyciele białostockich szkół ponadpodstawowych oraz nauczyciele ze szkół polskich na Łotwie. Autorką tekstu dyktanda co roku jest prof. Elżbieta Awramiuk

Współorganizatorami zadania są:
Państwowe Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego w Daugawpils im. J. Piłsudskiego,
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze,
Związek Polaków na Łotwie,
Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.