Zmarł Prof. Andrzej Stelmachowski

W dniu 6 kwietnia 2009 roku zmarł

prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski

wybitny znawca prawa, który Polakom pozostawionym poza granicami przywracał Rzeczypospolitą;
założyciel i wieloletni Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Księga kondolencyjna zostanie wyłożona w biurze naszego Oddziału
przy ul. Kilińskiego 13 w Białymstoku w dniach 8-10 i 14-15 kwietnia w godz. 9.00-15.30.