Święto polskiej poezji!

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku

serdecznie zaprasza

na Konkurs i Koncert Galowy laureatów

XVIII Konkursu Recytatorskiego im. A. Mickiewicza „KRESY 2009”.

Będziemy mieli szansę wysłuchać recytatorów – młodych Polaków z 12 krajów:
Litwy, Łotwy, Białorusi, Rosji, Czech, Grecji, Mołdawii, Bułgarii, Rumunii, Gruzji, Kazachstanu i po raz pierwszy z Serbii.
Konkurs – 10 XII, godz. 14.00, Teatr Szkolny, Akademia Teatralna, Wydz. Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Koncert Galowy – 12 XII, godz. 17.00, Białostocki Teatr Lalek

WSTĘP WOLNY

Organizatorzy:
Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku
Honorowy Patronat
Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski
Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski
Partnerzy:
Akademia Teatralna w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Białostocki Teatr Lalek
Białostocki Ośrodek Kultury
Sponsorzy:
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Miejski w Białymstoku
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
„Dom Książki” w Białymstoku
Księgarnia Akcent w Białymstoku