XXIV Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy”

XXIV Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy” dobiegł końca. 12 grudnia w Białostockim Teatrze Lalek, przy wsparciu dyrektora, pana Jacka Malinowskiego, odbył się Koncert Galowy z udziałem laureatów i uczestników tegorocznego Konkursu. Koncert wyreżyserował prof. Piotr Damulewicz w asyście dr Magdy Kiszko-Dojlidko. Rocznicę 160 lat od śmierci A. Mickiewicz kresowiacy uczcili w prawdziwie lirycznym stylu. Na deskach teatru rozbrzmiały strofy „Pana Tadeusza”, „Dziadów”, liryków i ballad. W rytmie poloneza i muzyki skomponowanej do Mickiewiczowskich „Lilii” zamknął się tydzień polskiej poezji i zmagań z językiem polskim Polaków, którzy do Białegostoku przyjechali z 11 krajów – Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Bułgarii, Mołdawii, Rumunii, Rosji, Kazachstanu oraz Gruzji. Najlepsi z najstarszej kategorii recytatorskiej zostali wyłonieni spośród blisko 3 tys. uczestników „Kresów” biorących udział we wszystkich etapach eliminacji.

Finalistów „Kresów” czekały w Białymstoku: wytężona praca nad umiejętnościami scenicznymi i recytatorskimi oraz nieustanny kontakt z językiem polskim poprzez spotkania z młodzieżą białostockich szkół, studentami Akademii Teatralnej, białostoczanami a także licznymi spektaklami teatralnymi. Kresowiacy obserwowali, jak polskim słowem operują zawodowi aktorzy oraz młodzież ucząca się dopiero sztuki żywego słowa. Nieustanne wizyty w Białostockim Teatrze Lalek, Akademii Teatralnej, Operze i Filharmonii Podlaskiej dopełniały edukacji młodych recytatorów. Kresowy tydzień rozpoczął Wieczór Gospodarzy, w tym roku odbywający się w Muzeum Alfonsa Karnego, dzięki gościnności dyrektora Pana Andrzeja Lechowskiego. Nasi goście mogli wysłuchać wykładu prof. Jarosława Ławskiego, …o Mickiewiczu, oczywiście. Wrażeń dostarczyła im Noc w Akademii Teatralnej. Żelaznym punktem kresowych zwyczajów jest Spotkanie Wigilijne, odbywające się w Pałacyku Gościnnym. W świąteczny nastrój przeniosły kresowiaków polskie kolędy, opłatek i wigilijne potrawy, typowe dla podlaskiego stołu. Ten dzień jednoczy. Opłatek krążył między białostoczanami i przybyłymi z różnych stron gośćmi, modlitwą otoczył wszystkich ks. prof. Tadeusz Krahel, kapelan naszego Oddziału.

Emocje nasiliły się we czwartek, kiedy to w Akademii Teatralnej odbył się Konkurs wyreżyserowany przez nieocenioną Magdę Kruszyńską. Jury w składzie: Anna Romantowska, Antonina Sokołowska, Bożena Suchocka, Jerzy Łazewski i prof. Piotr Damulewicz wyłoniło najlepszych z najlepszych.

GRAND PRIX
Dominik Morcinek z Czech

Nagroda za interpretację tekstu Adama Mickiewicza
Jarosław Macutkiewicz z Litwy

I nagroda
Wiktoria Białoszycka z Ukrainy

II nagroda
Paweł Szutow z Rosji

III nagroda
Bernadeta Balac z Rumunii
Ilia Orlow z Mołdawii
Jerzy Wilszanecki z Ukrainy

Wyróżnienia
Piotr Czarny z Łotwy
Olga Jaworska z Kazachstanu
Edgar Kriwelis z Litwy
Elena Nierubienko z Rosji
Boris Osipov z Gruzji
Nagroda Publiczności
Dominik Morcinek z Czech

Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim został zaproszony Dominik Morcinek z Czech

Tegoroczny XXIV Konkurs Recytatorski dla Polaków z Zagranicy im. Adama Mickiewicza „Kresy” objął patronatem Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Zadanie w dużej mierze zostało sfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015r.”

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” serdecznie dziękuje za wsparcie finansowe następującym sponsorom: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Fundacja PKO Banku Polskiego, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Wydawnictwo Literackie oraz Białostockie Zakłady Graficzne.

Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym osobom: warsztatowcom, jurorom, wolontariuszom, dziennikarzom,  ludziom dobrej woli, dzięki którym tegoroczne „Kresy” mogły mieć odpowiednią oprawę i kształt. W następnym roku świętujemy srebrny Jubileusz „Kresów”.

Tydzień kresowy ilustrują zdjęcia autorstwa Władysława Tokarskiego. Zapraszamy do galerii i do obejrzenia „Rozmowy dnia”, w której o fenomenie „Kresów” mówią: prof. Piotr Damulewicz i Elżbieta Wieruszewska-Calistru, organizatorka „Kresów” w Rumunii.

Wigilia Kresowa i Koncert Galowy

Działanie zostało współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2015 r.”