XX Jubileuszowy Konkurs Recytatorski „Kresy 2011”

Już od dwudziestu lat w grudniowy przedświąteczny czas Białystok staje się stolicą polskiej poezji recytowanej przez Polaków mieszkających poza granicami Polski, miejscem szczególnym, tętniącym siłą kresowego ducha, młodością, radością i przyjaźnią.

W gościnnych progach Akademii Teatralnej i Białostockiego Teatru Lalek dzieje się prawdziwa magia. Młodzi Polacy z różnych stron świata kreują siłą słowa mądrą i piękną rzeczywistość poetycką. Pokazują, że język polski jest wartością najwyższą, pozwalającą określić siebie, swoją tożsamość, uczynić świat lepszym, bardziej wrażliwym, otwartym na drugiego człowieka.
Z okazji Jubileuszu życzę więc wszystkim Kresowiakom i sympatykom „Kresów”, aby ta szczególna jakość doświadczania poetyckiej egzystencji uskrzydlała codzienność, a przyjaźnie zawarte w Białymstoku łączyły wszystkich w przekonaniu, że jesteśmy, jako Polacy, ogromną społecznością rozproszoną po całym świecie, ale złączoną trwałymi więzami wspólnej kultury, historii, wartości i języka.

Jestem przekonana, że kresowy Białystok będzie na mapie świata jasnym punktem, do którego, jak do starożytnego Rzymu, poprowadzą wszystkie polonijne i polskie ścieżki.

Anna Kietlińska
Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku

LAUREACI „KRESÓW 2011”

GRAND PRIX
Maciej Cymorek z Czeskiego Cieszyna w Czechach
Nagroda za interpretację tekstu A. Mickiewicza
Mirosław Marszewski z Wilna na Litwie
Nagroda Publiczności
Kamil Niemiec z Aten w Grecji
I nagroda
Artur Łucyk ze Lwowa na Ukrainie
II nagroda
Krystyna Pękała z Bażantnicy w Czechach
III nagroda
Ilona Andrejewa z Tallina w Estonii
Kamil Niemiec z Aten w Grecji
Wyróżnienia
Krystian Gudżonow z Sofii w Bułgarii
Viktoria Swabe z Daugawpils na Łotwie
Anastazja Januć z Mołodeczna na Białorusi
Weronika Sieprawska z Aten w Grecji
Krzysztof Adam Górski z Wilna na Łotwie
Irena Safraszyna z Piatigorska w Rosji
Elżbieta Pawłowa z Kamieńca Podolskiego na Ukrainie
Eugeniusz Markiewicz z Grodna na Białorusi

Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim został zaproszony Maciej Cymorek z Czeskiego Cieszyna w Czechach