Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego

W dn. 20-21 września 2014 r. w Grodnie odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka polskiego z Białorusi. O tym jak ciekawie i nowocześnie uczyć języka polskiego  podczas szkolenia „Kreatywne metody pracy na lekcjach języka polskiego” mówiły instruktorki: Katarzyna Zawojska – Dominiak i Ewa Sokolińska.

Warsztaty adresowane były głównie do nauczycieli polonistów. Program zawierał aktywną prezentację metod i technik wykorzystujących różne środki wyrazu i różne teksty kultury, w tym tekst poetycki i prozę oraz proste pomysły na redagowanie wypowiedzi pisemnych. Zawierał prezentację 8-10 scenariuszy godzinnych i dwugodzinnych lekcji języka polskiego zintegrowanych z plastyką, muzyką i elementami dramy. Metody zaproponowane w poszczególnych scenariuszach są uniwersalne i przydatne do bezpośredniego przełożenia w realizacji zajęć z innymi niż wskazane na warsztacie tekstami literackimi. Całości towarzyszyły metody integracji grupy, zabawy rozluźniające i wybrane tańce integracyjne.

Uczestnicy zajęć otrzymali na CD zestaw prezentowanych scenariuszy lekcji konstruowanych z wykorzystaniem metod aktywizujących, poznanych podczas zajęć, urozmaiconych metodami plastycznymi i muzyczno-ruchowymi.

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.