Przegląd kwalifikacyjny XV Festiwalu Szkolnych Zespołów Teatralnych

W dn. 18-20 marca 2011 roku na Litwie odbył się przegląd kwalifikacyjny XV Festiwalu Szkolnych Zespołów Teatralnych. Dziecięce i młodzieżowe teatry z Wilna, Starych Trok, Rakaniec, Bezdan, Suderwi, Landwarowa, Awiżenii, Ejszyszek, Łazdinai, Niemieża i Kolonii Wileńskiej zaprezentowały 23 przedstawienia. Jury po długich obradach zakwalifikowało do udziału w Finale 11 spektakli. Są to:
„Dziadek do orzechów” z Gimnazjum im. Św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
„Kot w butach” ze Szkoły Podstawowej w Kolonii Wileńskiej
„O żabce, która miała marzenie” ze Szkoły Podstawowej w Suderwi
„Kopciuszek” ze Szkoły-Przedszkola „Szaltinelis” w Wilnie
„Koza, kózka i wilk” z Gimnazjum w Ejszyszkach
„Marysia sierotka” ze Szkoły Średniej w Awiżeniach
„Lokomotywa” ze Szkoły Średniej w Łazdinai
„Drzewo” ze szkoły Średniej im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie
„Dzisiaj w klubie będą tańczyć” ze Szkoły Średniej w Łazdinai
„W Dolinie Postrzępionych Skrzydeł” ze Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego w Wilnie
„Mały Książę” z Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie

W zmaganiach finałowych w Wilnie w dn. 28-29 marca 2011 udział wezmą również zespoły z Rezekne na Łotwie i z Grodna na Białorusi.

Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.