Kondolencje

Wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci
Pana Zbigniewa Stelmachowskiego
syna ś.p. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego
prezesa i inicjatora powołania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

składa

pogrążonej w żałobie Rodzinie
Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”