Gościmy dzieci z Białorusi – Lato z Polską 2015

Już po raz kolejny w dniach 27 czerwca – 5 lipca 2015 r. dzieci i młodzież z Białorusi odwiedziły Białystok. Grupa trzydzieściorga dzieci przyjechała w tym roku: ze szkoły średniej w Dociszkach (rejon baranowski), ze szkoły średniej w Brzostowicy Małej (rejon brzostowicki) oraz z Domu Polskiego w Borysowie (obwód miński).

Dzięki uprzejmości i hojności Pana Prezydenta Miasta Białegostoku, Tadeusza Truskolaskiego, dzieci mogły spędzić w Polsce beztroskie, tygodniowe kolonie. W czasie tej wizyty goście udali się na dzień do Augustowa, gdzie główną atrakcją był rejs gondolami szlakiem Jana Pawła II. W Białymstoku dzieci i młodzież wzięły udział w wielu grach, zabawach i warsztatach przygotowanych specjalnie na ich przyjazd oraz spotkały się z dziećmi z 34 Szkoły Podstawowej, która od lat z radością przyjmuje przyjaciół z Białorusi, oferując przy tej okazji lekcje języka polskiego.
30 czerwca dzieci przybyły na zaproszenie pana prezydenta Tadeusza Truskolaskiego do Pałacyku Gościnnego. W spotkaniu wzięli także udział: pani Andżelika Borys (prezes Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi), pani Anna Kietlińska (prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”), pan Wojciech Janowicz (Dyrektor Departamentu Edukacji) oraz pan Dariusz Daniluk (dyrektor X LO w Białymstoku, główny organizator tegorocznego pobytu). Podczas spotkania dzieci opowiedziały o atrakcjach na Podlasiu oraz miały okazję podziękować organizatorom za kolejne już zaproszenie do Polski, recytując i śpiewając piękną polszczyzną utwory przygotowane na tę okazję. Młodzi Polacy z Białorusi otrzymali od pana prezydenta wspaniałe upominki, które przydadzą się po wakacjach – plecaki z wyprawkami szkolnymi.

Pobyt dzieci został sfinansowany ze środków Miasta Białystok.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć: panu Tadeuszowi Truskolaskiemu Prezydentowi Miasta Białegostoku, pani Joannie Kurylonek z Departamentu Edukacji i panu Dariuszowi Danilukowi.