Fotorelacja z koncertu „Solidarni z Białorusią i Polakami na Białorusi”

Koncert zespołu „Lombard” i „Tłusta Łusta” zgromadził w minioną sobotę (3 października 2015 r.) rzesze białostoczan, wśród których liczną reprezentację stanowiło ponad 300 Polaków przybyłych na tę okazję z Grodzieńszczyzny i Mińska. Wydarzenie było wyrazem solidarności z Polakami i Białorusią oraz przypomnieniem polskiej historii związanej z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. Koncertowi towarzyszyła wystawa „10 lat działalności Związku Polaków na Białorusi w warunkach nieuznawania przez władze białoruskie” przygotowana przez Związek Polaków na Białorusi oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.