Finał XIV Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Szkolnych w Wilnie

Po raz 14. spotkali się w Wilnie miłośnicy teatrów szkolnych z Wileńszczyzny. 23 marca 2010 r. w Domu Kultury Polskiej w szranki o tytuł Złotego, Srebrnego i Brązowego Dzwoneczka stanęło aż 8 zespołów teatralnych z polskich szkół z Wilna i okolic.

Jury Festiwalu wraz z zaciekawioną publicznością obejrzało osiem przedstawień:
„Maruba i lamparty” – reż. Jolanta Kariuniene, Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie
„Olbrzym w czerwonych skarpetkach” – reż. Helena Bakuło, Szkoła Średnia w Rukojniach
„Aksamitka córka diabła” – reż. Alina Masztaler, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
„Pragnę Twoje rany zamienić w perły” – reż. s. Mirosława Kozioł, Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
„Bajeczka o Kasi” – reż. Teresa Mojsiewicz, Szkołą Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilnie
„Babciu, opowiedz mi bajeczkę” – reż. Jolanta Rinkuniene, Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwie
„Marynarska przygoda” – reż. Alina Zienkiewicz, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
„Czarno na białym” – reż. Danuta Hołubowska, Szkoła – Przedszkole „Saltinelis” w Wilnie
Oprócz 8 zespołów, które zostały wyłonione w przeglądzie kwalifikacyjnym, gościnnie wystąpiły w Wilnie również 2 zespoły z Łotwy (spektakl „Przed zaćmieniem” – reż. Krystyna Borowiec, Państwowe Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego w Daugavpils) i Białorusi (spektakl „W rodzinie” – reż. Irena Małofiejewa, Szkoła Średnia w Porzeczu).

Po obradach jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
Nagroda Złotego Dzwoneczka: zespół „Wiercipęty” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilnie za spektakl „Bajeczka o Kasi”
Dwie Nagrody Srebrnego Dzwoneczka: zespół „Na wesoło” ze Szkoły Średniej im. J. Lelewela w Wilnie za spektakl „”Maruba i lamparty”
oraz zespół „Kolorowy świat” ze Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli w Wilnie za spektakl „Marynarska przygoda”
Trzy Nagrody Brązowego Dzwoneczka: zespół „Teatr niewielki” ze Szkoły Średniej w Rukojniach za spektakl „Olbrzym w czerwonych skarpetkach”,
zespół „Studio teatralne” z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie za spektakl „Aksamitka córka diabła”
oraz zespół „W świecie bajek” ze Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwie za spektakl „Babciu, opowiedz mi bajeczkę”.

Wszystkie pozostałe zespoły, które wzięły udział w finale oraz przeglądzie kwalifikacyjnym otrzymały wyróżnienia i dyplomy za udział, a reżyserzy otrzymali nagrody pieniężne. Jury przyznało również 6 nagród aktorskich i nagrodę publiczności. Do rąk każdego młodego aktora trafiła pyszna czekolada.
Trudy występów i tremę wszystkim zebranym w Domu Polskim umilił występ studenckiego zespołu teatralnego z Akademii Teatralnej w Białymstoku ze spektaklem zatytułowanym „Kubuś Puchatek” oraz wspólny poczęstunek z tradycyjnymi kibinami.

Organizatorami tegorocznego Festiwalu było Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku.
Zapraszamy do zapoznania się z relacją z finału Festiwalu w nr 4/2010 Magazynu Wileńskiego ( pt. „Festiwal pod znakiem Melpomeny”).

Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu RP zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.