Kondolencje

31 maja 2011 roku w Chapel Hill w USA zmarła

Śp. Pani Prof. Regina C. Elandt-Johnson, Doktor Honoris Causa Akademii Rolniczej w Poznaniu, Profesor Uniwersytetu Północnej Karoliny w Chapel Hill w USA,
autorka 62 prac naukowych, 3 podręczników z dziedziny statystyki matematycznej i genetycznej,
patriotka, osoba wielkich cnót, wielkiego serca i wielkiej skromności.
Wielokrotnie mawiała: „interesowała mnie praca charytatywna – pomoc ludziom skrzywdzonym przez los i życie. Szczególnie interesowało mnie życie Polaków na Wschodzie i w ogóle na obczyźnie.”

Inicjatorka powstania Ośrodka „Ojczyzna” im. Reginy C. Elandt-Johnson i Normana L. Johnsona przy Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie, Ośrodka Pomocy w Kryzysach Fundacji „Powrót” w Zawichoście, Ośrodka „Ostoja” pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Szczuczynie na Białorusi i Ośrodka „Barka” przy Parafii pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Oczakowie na Ukrainie. Pomagała organizacjom i instytucjom, domom dziecka w Polsce i poza granicami kraju. Fundowała stypendia studentom, leczenie osobom chorym i niepełnosprawnym, pomagała Sybirakom, ludziom starszym, sierotom.
Straciliśmy wspaniałego człowieka i niezwykłego przyjaciela.
Pozostajemy w smutku.

***

Podlaski Oddział Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” i wdzięczni Polacy poza granicami kraju