Po polsku na Bukowinie

Lipiec 2019 roku upłynął w Podlaskim Oddziale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pod znakiem letniego wypoczynku. W terminie od 15 do 19 lipca 2019 roku w Domu Polskim w Nowym Sołońcu przeprowadziliśmy półkolonie językowo – artystyczne „Po polsku na Bukowinie”. Współorganizatorem turnusu był Związek Polaków w Rumunii.

W półkoloniach wzięły udział dzieci od 6 do 15 lat z Nowego Sołońca. Wszystkie uczą się polskiego w Przedszkolu i Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sołońcu. Zajęcia językowo – teatralne prowadzili aktorzy Białostockiego Teatru Lalek i zarazem wykładowcy Akademii Teatralnej: dr Magdalena Kiszko – Dojlidko i dr Jacek Dojlidko, zaś zajęcia z języka polskiego oraz warsztaty plastyczne i muzyczne: Elżbieta Wieruszewska – Calistru i Iwona Olszewska – Marculeac.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach ułożonych w tematyczne bloki i rozwijały swoje zdolności językowe i teatralne w oparciu o wiersze polskich poetów: m.in. Danuty Wawiłow i Ludwika Jerzego Kerna oraz polskie baśnie. Ciekawa i atrakcyjna forma oraz różnorodność zajęć zachęcała dzieci do aktywnego udziału w warsztatach oraz towarzyszących im zajęciach. Na zakończenie turnusu każdy z uczestników otrzymał upominek w postaci książki.