Posts Tagged ‘Żytomierz’

Tłusty Czwartek w naszym Oddziale

15 lutego 2013 roku; Administrator

W tym roku tłustoczwartkowe spotkanie członków, sympatyków i gości naszego Oddziału, dzięki gościnności gospodarzy tego miejsca, odbyło się w  Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Gościliśmy Polaków z Żytomierza na Ukrainie oraz z Jaszun, Solecznik i Mejszagoły na Litwie.
Tradycyjnie pretekstem do wspólnego skosztowania pączka było spotkanie i rozmowy z naszymi Rodakami ze Wschodu. Byli nimi ks. Jarosław Olszewski, proboszcz polskiej parafii w Żytomierzu wraz z zespołem młodzieżowym przy tej parafii, pani Zofia Griaznowa, starosta Gminy Jaszuny na Litwie, pan Henryk Danulewicz z Samorządu Solecznickiego i ks. Józef Aszkiełowicz, proboszcz parafii WNMP w Mejszagole na Litwie.
Szczególnym gościem Tłustego Czwartku był pan Antoni Stolarski, prezes Zarządu SaMASZ Sp. z o.o. w Białymstoku, który od kilku lat wspiera finansowo działania naszego Oddziału na rzecz Polaków za granicami kraju, m.in. umożliwiając dzieciom i młodzieży przyjazd do Polski i udział w koloniach, wycieczkach, konkursach i warsztatach. Pan Antoni Stolarski podczas naszego spotkania otrzymał „Polskie kwiaty” – wyróżnienie, które tradycyjnie przyznajemy co roku osobom szczególnie zaangażowanym w misję naszego Oddziału.
Dzięki wystąpieniu ks. Jarosława Olszewskiego zebrani mogli poznać Żytomierz – miasto na Wołyniu na Ukrainie, gdzie przy parafii na osiedlu o wdzięcznej nazwie „Malowanka” ksiądz proboszcz angażuje się w tworzenie wspólnoty zamieszkałych tam Polaków. Po tym ciekawym wstępie odbył się koncert zespołu młodzieży polskiej z parafii na „Malowance”. Młodzi ludzie wykonali polskie piosenki, a dzięki swojemu talentowi, a także wdziękowi, z jakim zaprezentowali się na scenie, przekonali publiczność, by też zaczęła śpiewać.
Po takiej duchowej uczcie pączki i faworki stały się słodkim dopełnieniem wieczoru. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego spotkania.

Elementarze dla dzieci z Żytomierszczyzny

30 stycznia 2013 roku; Administrator


Polskie dzieci z parafii Miłosierdzia Bożego w Żytomierzu na Ukrainie
potrzebują elementarzy i ćwiczeń do nauki języka polskiego.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się do akcji zachęcamy do przekazania używanych (tylko w dobrym stanie) lub nowych elementarzy oraz nowych ćwiczeń do nauki języka polskiego do dnia 6 lutego br. do biura „Wspólnoty Polskiej” przy ul. Kilińskiego 13 w Białymstoku.

Obwód żytomierski to największe skupisko polskie na Ukrainie, jednocześnie (według danych urzędowych) to najbiedniejszy rejon w całym państwie, dochodzi tam niewielka pomoc z Polski. Według danych konsularnych obwód żytomierski zamieszkany jest przez 50.000 Polaków.

 

Wyprawka szkolna dla polskich dzieci z Żytomierza

5 kwietnia 2012 roku; Administrator

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku zwraca się z uprzejmą prośbą o włączenie się do akcji „Wyprawka szkolna dla polskich dzieci z Żytomierza”.

Chcemy pomóc naszym małym Rodakom z Żytomierza rozpocząć po wakacjach nowy rok szkolny. Organizujemy zbiórkę nowych przyborów szkolnych (zeszyty, kredki, mazaki, bloki, długopisy, ołówki, piórniki, plecaki, materiały plastyczne, itp.). Artykuły szkolne zbierane będą w biurze naszego Oddziału, ul. Kilińskiego 13 w terminie 10.04.2012 – 22.06.2012 r.w godz. 9.00-15.30 w dni powszednie.
Obwód żytomierski to jedno z największych skupisk polskich na Ukrainie, a jednocześnie jeden z najbiedniejszych rejonów w całym państwie. Według danych konsularnych obwód żytomierski zamieszkany jest przez 50 000 Polaków.
Zebrane pomoce szkolne trafią do polskich dzieci z Parafii Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu, w której proboszczem jest
ks. Jarosław Olszewski.