Posts Tagged ‘Tłusty Czwartek’

Tłusty Czwartek w naszym Oddziale

15 lutego 2013 roku; Administrator

W tym roku tłustoczwartkowe spotkanie członków, sympatyków i gości naszego Oddziału, dzięki gościnności gospodarzy tego miejsca, odbyło się w  Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Gościliśmy Polaków z Żytomierza na Ukrainie oraz z Jaszun, Solecznik i Mejszagoły na Litwie.
Tradycyjnie pretekstem do wspólnego skosztowania pączka było spotkanie i rozmowy z naszymi Rodakami ze Wschodu. Byli nimi ks. Jarosław Olszewski, proboszcz polskiej parafii w Żytomierzu wraz z zespołem młodzieżowym przy tej parafii, pani Zofia Griaznowa, starosta Gminy Jaszuny na Litwie, pan Henryk Danulewicz z Samorządu Solecznickiego i ks. Józef Aszkiełowicz, proboszcz parafii WNMP w Mejszagole na Litwie.
Szczególnym gościem Tłustego Czwartku był pan Antoni Stolarski, prezes Zarządu SaMASZ Sp. z o.o. w Białymstoku, który od kilku lat wspiera finansowo działania naszego Oddziału na rzecz Polaków za granicami kraju, m.in. umożliwiając dzieciom i młodzieży przyjazd do Polski i udział w koloniach, wycieczkach, konkursach i warsztatach. Pan Antoni Stolarski podczas naszego spotkania otrzymał „Polskie kwiaty” – wyróżnienie, które tradycyjnie przyznajemy co roku osobom szczególnie zaangażowanym w misję naszego Oddziału.
Dzięki wystąpieniu ks. Jarosława Olszewskiego zebrani mogli poznać Żytomierz – miasto na Wołyniu na Ukrainie, gdzie przy parafii na osiedlu o wdzięcznej nazwie „Malowanka” ksiądz proboszcz angażuje się w tworzenie wspólnoty zamieszkałych tam Polaków. Po tym ciekawym wstępie odbył się koncert zespołu młodzieży polskiej z parafii na „Malowance”. Młodzi ludzie wykonali polskie piosenki, a dzięki swojemu talentowi, a także wdziękowi, z jakim zaprezentowali się na scenie, przekonali publiczność, by też zaczęła śpiewać.
Po takiej duchowej uczcie pączki i faworki stały się słodkim dopełnieniem wieczoru. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego spotkania.

Od lat w Podlaskim Oddziale Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska” Tłusty Czwartek kojarzy się nie tylko z kruchymi faworkami. Dla członków, przyjaciół i sympatyków Oddziału to przede wszystkim spotkanie z Polakami ze Wschodu, wypełnione kresową muzyką i ciekawymi dyskusjami. W tym roku spotkaliśmy się 16 lutego o godz. 17.00 w białostockim Ratuszu.

Jednym z pierwszym punktów programu było uroczyste wręczenie panu Feliksowi Nadowskiemu Srebrnego Medalu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Pan Feliks to jeden z najbardziej zasłużonych członków naszego Oddziału, który od wielu lat działa z nami na rzecz Polaków ze Wschodu, dlatego wielkim zaszczytem była dla nas możliwość wręczenia Mu tego wyjątkowego odznaczenia przyznanego przez Prezesa Stowarzyszenia. Longina Komołowskiego. Sam odznaczony nie krył swego zaskoczenia, kto zna pana Feliksa, wie o jego wrodzonej wręcz skromności i pokorze.

Po tym wzruszającym momencie rozpoczęła się prawdziwa uczta. Czytaj całość »

Tłusty Czwartek w Ratuszu

7 marca 2011 roku; Administrator

Po raz kolejny gościnne drzwi Muzeum Podlaskiego otworzyły się przed  członkami i sympatykami Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku. 3 marca odbyło się tam coroczne spotkanie tłustoczwartkowe. Imprezę zaszczycili swoją obecnością znamienici goście z Białegostoku oraz Rodacy z Litwy i Białorusi.Wśród gości znaleźli się m.in: Jego Ekscelencja Ksiądz Abp Edward Ozorowski, prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz Rektor UwB, prof. dr hab. Elżbieta Awramiuk Prorektor UwB, prof. dr hab. Elwira Kryńska Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB, prof. Stanisław Prutis,
prof. Stanisław Srocki, Eliza Szadkowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,  Maciej Tefelski reprezentujący Wojewodę Podlaskiego, Waldemar Pawłowski reprezentujący Prezydenta Miasta Białegostoku, Radni Miasta Białegostoku: Agnieszka Rzeszewska, Jan Chojnowski i Kazimierz Dudziński, Agnieszka Romaszewska-Guzy Dyrektor TVP Białystok,  Tadeusz Gawin Prezes Honorowy ZPB, Andżelika Borys była Prezes ZPB, Anżelika Orechwo p.o. Prezesa ZPB, Teresa Kryszyń Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi, Zofia Griaznowa Starosta Gminy Jaszuny, Danuta i Antoni Jankowscy, Ks. Józef Aszkiełowicz.

Głównym punktem spotkania była promocja książek związanych z osobą śp. prof. Andrzeja Stelmachowskiego założyciela i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Były to: „Kształtowanie się ustroju III Rzeczypospolitej” Andrzeja Stelmachowskiego oraz „Andrzej Stelmachowski. Pragmatyczny romantyk”. W spotkaniu uczestniczyli:
pani Krystyna Zienkiewicz, pod której redakcją powstała biografia oraz pan Zbigniew Stelmachowski syn Profesora. Promocję poprowadziła pani Anna Kietlińska prezes Oddziału. Sylwetkę Profesora i związane z nim wspomnienia przybliżały osoby z nim związane: J.E. Ksiądz Abp. Edward Ozorowski, prof. Stanisław Prutis, Zbigniew Stelmachowski, Antoni Jankowski, ks. Józef Aszkiełowicz i Tadeusz Gawin. Fragmenty biografii czytał Piotr Półtorak- aktor Teatru Dramatycznego
im. Al. Węgierki w Białymstoku.

Zgodnie z tradycją tłustoczwartkowych spotkań, osobom szczególnie zasłużonym Oddziałowi i Rodakom z Zagranicy, wręczone zostały „Kwiaty polskie”. W roku bieżącym uhonorowani zostali: ks. Tadeusz Krahel
i płk Leszek Czech Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Spotkanie uświetnił występ solistki Ingi Poskutie z Litwy, która zaprezentowała zgromadzonej publiczności koncert polskich pieśni. Artystce na fortepianie akompaniował pan Adam Kondratowicz.

Oczywiście impreza nie mogła się obyć bez tłustoczwartkowych słodkości.

Serdecznie dziękujemy panu Andrzejowi Lechowskiemu Dyrektorowi Muzeum Podlaskiego za gościnność i ciepłe przyjęcie.