Posts Tagged ‘polonia’

Tłusty Czwartek w naszym Oddziale

15 lutego 2013 roku; Administrator

W tym roku tłustoczwartkowe spotkanie członków, sympatyków i gości naszego Oddziału, dzięki gościnności gospodarzy tego miejsca, odbyło się w  Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Gościliśmy Polaków z Żytomierza na Ukrainie oraz z Jaszun, Solecznik i Mejszagoły na Litwie.
Tradycyjnie pretekstem do wspólnego skosztowania pączka było spotkanie i rozmowy z naszymi Rodakami ze Wschodu. Byli nimi ks. Jarosław Olszewski, proboszcz polskiej parafii w Żytomierzu wraz z zespołem młodzieżowym przy tej parafii, pani Zofia Griaznowa, starosta Gminy Jaszuny na Litwie, pan Henryk Danulewicz z Samorządu Solecznickiego i ks. Józef Aszkiełowicz, proboszcz parafii WNMP w Mejszagole na Litwie.
Szczególnym gościem Tłustego Czwartku był pan Antoni Stolarski, prezes Zarządu SaMASZ Sp. z o.o. w Białymstoku, który od kilku lat wspiera finansowo działania naszego Oddziału na rzecz Polaków za granicami kraju, m.in. umożliwiając dzieciom i młodzieży przyjazd do Polski i udział w koloniach, wycieczkach, konkursach i warsztatach. Pan Antoni Stolarski podczas naszego spotkania otrzymał „Polskie kwiaty” – wyróżnienie, które tradycyjnie przyznajemy co roku osobom szczególnie zaangażowanym w misję naszego Oddziału.
Dzięki wystąpieniu ks. Jarosława Olszewskiego zebrani mogli poznać Żytomierz – miasto na Wołyniu na Ukrainie, gdzie przy parafii na osiedlu o wdzięcznej nazwie „Malowanka” ksiądz proboszcz angażuje się w tworzenie wspólnoty zamieszkałych tam Polaków. Po tym ciekawym wstępie odbył się koncert zespołu młodzieży polskiej z parafii na „Malowance”. Młodzi ludzie wykonali polskie piosenki, a dzięki swojemu talentowi, a także wdziękowi, z jakim zaprezentowali się na scenie, przekonali publiczność, by też zaczęła śpiewać.
Po takiej duchowej uczcie pączki i faworki stały się słodkim dopełnieniem wieczoru. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego spotkania.

Od lat w Podlaskim Oddziale Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska” Tłusty Czwartek kojarzy się nie tylko z kruchymi faworkami. Dla członków, przyjaciół i sympatyków Oddziału to przede wszystkim spotkanie z Polakami ze Wschodu, wypełnione kresową muzyką i ciekawymi dyskusjami. W tym roku spotkaliśmy się 16 lutego o godz. 17.00 w białostockim Ratuszu.

Jednym z pierwszym punktów programu było uroczyste wręczenie panu Feliksowi Nadowskiemu Srebrnego Medalu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Pan Feliks to jeden z najbardziej zasłużonych członków naszego Oddziału, który od wielu lat działa z nami na rzecz Polaków ze Wschodu, dlatego wielkim zaszczytem była dla nas możliwość wręczenia Mu tego wyjątkowego odznaczenia przyznanego przez Prezesa Stowarzyszenia. Longina Komołowskiego. Sam odznaczony nie krył swego zaskoczenia, kto zna pana Feliksa, wie o jego wrodzonej wręcz skromności i pokorze.

Po tym wzruszającym momencie rozpoczęła się prawdziwa uczta. Czytaj całość »