Finał XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie

Wspaniałe wyniki uczestniczek z Białorusi i Łotwy w finałowych zawodach XLII OLiJP w Warszawie i Konstancinie

Julia Kirenia z Grodna na Białorusi została laureatką tegorocznej edycji Olimpiady (w ilości zebranych punktów pokonały Ją tylko dwie osoby), a pozostałe dziewczyny z Białorusi i Łotwy otrzymały tytuł finalistek. Serdecznie gratulujemy laureatce i finalistkom: Nadziei Krupowicz i Marcie Zaleskiej z Grodna, Hannie Savvie z Witebska (Białoruś), Oldze Czygier z Grodna, Swietłanie Palczewskiej z Rygi (Łotwa), Annie Wasiliszynie z Daugavpils (Łotwa), Karolinie Kołyszko z Lidy (Białoruś), Margaricie Pankiewicz z Wołkowyska (Białoruś) oraz Renacie Peczonce z Daugavpils. Uczestniczki eliminacji na Łotwie i Białorusi były jednymi z 33 osób spoza Polski, które zostały zakwalifikowane do udziału w tegorocznej Olimpiadzie. Konkurowały z innymi uczniami z Litwy, Ukrainy, a także Belgii, Francji, Niemiec i Węgier.

***

Wszyscy laureaci i finaliści uzyskują stypendium Rządu RP na studiowanie filologii polskiej. Jeśli laureat lub finalista wybiera kierunek inny niż filologia polska – zostaje zwolniony z testu podstawowego i humanistycznego, przy czym z tego drugiego otrzymuje 80 punktów na 100 możliwych.
Więcej informacji o wynikach na stronie Olimpiady.