Informacje dla studentów Grodzieńskiego Ośrodka Dydaktycznego

Panel informacyjny dla studentów Grodzieńskiego Ośrodka Dydaktycznego, gdzie zamieszczone są informacje o organizacji zjazdów studentów, terminach, planach zajęć, itp.

Dostęp do materiałów wymaga podania hasła.