Archiwum

Elżbieta Ambrosiewicz – Pożegnanie

8 lutego 2015 roku; Administrator

Zmarła Elżbieta Ambrosiewicz, członek Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Urodziła się  w 1934 r.  Obroniła doktorat z matematyki. Przez wiele lat była nauczycielem akademickim. Pełniła też funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W latach osiemdziesiątych XX wieku była działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W 1985  r. Została zatrzymana przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W kwietniu 1989 r. weszła w skład  Regionalnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Białostockiej. Została wybrana do Rady Miejskiej w 1990 r. Pełniła funkcję przewodniczącej Rady Miejskiej w latach 1997 – 1998 i w latach 1998-2001.

Wyrazy głębokiego współczucia
rodzinie
składają
Zarząd i Członkowie
Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

19 marca 2014 roku; Administrator

Na Białorusi i Łotwie przeprowadzone zostały dwustopniowe eliminacje Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Komisje, w skład których weszli wykładowcy Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku i nauczyciele białostockich liceów, wyłoniły laureatów, którzy wezmą udział w zawodach ogólnopolskich  Olimpiady w dn. 9-10 kwietnia 2014 r. w Konstancinie i Warszawie.

Spośród uczestników z Białorusi do udziału w finale komisja zakwalifikowała: Elżbietę Koncewicz (Grodno), Innę Nadziejko (Grodno), Annę Ragińską (Grodno), Jegora Maciasa (Grodno), Teresę Popko (Wołkowysk) i Aleksandra Ławcowa (Mohylew). Laureatkami Olimpiady na Łotwie zostały Anastazja Belnikowa (Daugavpils) i Katarzyna Paszkiewicz (Rezekne).

Wszyscy laureaci wezmą udział w warsztatach polonistycznych w Białymstoku, które odbędą się w terminie 24-28 marca 2014 r. Pod okiem wykładowców uniwersyteckich przygotowywać się będą do zawodów ogólnopolskich.

Dziękujemy współorganizatorom eliminacji: Polskiej Macierzy Szkolne na Białorusi i Państwowemu Gimnazjum Polskiemu im. J. Piłsudskiego w Daugavpils za pomoc w organizacji imprezy. Wyrazy podziękowania składamy również Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze za ufundowanie nagród książkowych dla uczestników z Łotwy.

Apel o wsparcie finansowe Rejonu Solecznickiego

31 stycznia 2014 roku; Administrator

Szanowni Państwo!

W imieniu społeczności polskiej na Litwie zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe Pana Bolesława Daszkiewicza, dyrektora administracyjnego samorządu solecznickiego. Została na niego nałożona kara w wysokości 14 tys. euro za umieszczenie na tablicach informacyjnych w obrębie rejonu solecznickiego polskich napisów. Tablice dwujęzyczne (nazwy litewskie oraz polskie) znajdują się na terenie rzeczonego rejonu już od kilku lat, jednak wraz z wygaśnięciem w 2010 roku ustawy regulującej prawa mniejszości narodowych, stały się nielegalne. Nakładane do tej pory kary (rzędu kilkuset litów) dyrektor Daszkiewicz opłacał sam. Tym razem jednak kwota jest tak duża, że potrzebne jest wsparcie.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo m.in. w tym artykule: http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,15254278,14_tys__euro_kary_za_polski_jezyk_na_tablicach__Apel.html

Wpłat należy dokonywać na konto:

Beneficjent: LIETUVOS LENKU SAJUNGOS SALCININKU RAJONO SKYRIUS

Numer konta: LT 4340 1004 4400 3605 70

Bank: AB DNB bankas Vilnius, Lithuania SWIFT: AGBL LT 2X

Z DOPISKIEM  ”Solidarność”

Wszystkich członków i sympatyków zapraszamy na koncert
Chóru Grodzieńskie Słowiki pod kierunkiem pani Alicji Binert.

dn. 25 października 2013 r. o godz. 14.00
w  Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii ul. Świerkowa 20.

Koncert odbędzie się w ramach konferencji popularnonaukowej
„Województwo podlaskie – historia i perspektywy”
organizowanej przez
Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura” w Białymstoku

Honorowy Patronat Jarosław Zygmunt Dworzański
Marszałek Województwa Podlaskiego
W imieniu organizatorów zapraszamy również do udziału w konferencji

Program konferencji

Czytaj całość »

IV Dyktando Polskie na Łotwie

4 października 2013 roku; Administrator

Dyktando Polskie  już na stałe wpisało się w kalendarz imprez oświatowych w środowisku polskim na Łotwie. 28 września 2013 roku w Państwowym Gimnazjum Polskim im. J. Piłsudskiego w Daugawpils odbyła się już jego IV edycja. Młodsi i starsi uczestnicy zmagali się z zawiłościami tekstu przygotowanego przez prof. Elżbietę Awramiuk z Uniwersytetu w Białymstoku.  Po raz pierwszy w historii Dyktanda tekst udało się napisać bezbłędnie laureatce nagrody Grand Prix Swietłanie Palczewskiej z Rygi.

Laureatka została uhonorowana zaszczytnym i w pełni zasłużonym tytułem Mistrza Ortografii Polskiej na Łotwie. Tytuł I Wicemistrza zdobyła Anna Szukstule z Daugawpils, II Wicemistarza – Anna Biznia z Daugawpils, natomiast III Wicemistrza –  Dominik Mikołajczyk z Rygi.

Laureaci IV Dyktanda Polskiego na Łotwie

Komisja przyznała również aż 7 wyróżnień mi.in dla najmłodszego i najstarszego uczestnika.

A oto reportaż z Dyktanda autorstwa Doroty Sokołowskiej.

dyktando

 

Działanie jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r”.

 

Szanowni Państwo

Informujemy, iż 28 września 2013 r. w Państwowym Gimnazjum Polskim im. J. Piłsudskiego w Daugawpils w budynku przy ul. Marijas 1 odbędzie się kolejna edycja Dyktanda Polskiego na Łotwie.

Chętnych do udziału prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: Varsavas iela 2, Daugavpils LV-5417 lub droga elektroniczną na adres: dpolvsk@apollo.lv do dnia 20 września br. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem w Dyktandzie mogą wziąć udział Polacy powyżej 13 roku życia zamieszkujący na stałe  terytorium Łotwy.

Zapraszamy

Zadanie jest finansowane z dotacji MSZ w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w  2013 „.

Kolonie językowe w Rezekne

6 sierpnia 2013 roku; Administrator

W dn. 22 lipca – 2 sierpnia 2013 r. w Rezekne odbyły się kolonie językowe dla dzieci polskich. Wspólnie z Państwowym Gimnazjum Polskim im. Stefana Batorego i niezastąpioną panią dyrektor Walentyną Szydłowską przygotowaliśmy pobyt edukacyjny dla 38 dzieci w wieku 10-13 lat z polskich szkół w: Rezekne, Daugawpils, Rydze, Jekabpils i Krasławie.

Program zajęć z języka polskiego przygotowały i poprowadziły: pani Halina Zajkowska i pani Anna Mieniuk z Białegostoku. Głównym celem imprezy było pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem polskim i zachęcenie do jego nauki poprzez zastosowanie atrakcyjnych form połączonych z zabawą. Dzieci oprócz nauki mogły zwiedzić ciekawe miejsca Rezekne oraz regionu łatgalskiego.

Ponadto uczestniczyły w zajęciach muzycznych, plastycznych, sportowych i do woli korzystały z pobliskiego kąpieliska, o ile oczywiście aura sprzyjała kąpielom.

W programie znalazły się także liczne konkursy m.in. recytatorski i plastyczny. Pod nadzorem nauczycieli dzieci wykonały multimedialny obrazkowy słownik ortograficzny. Imprezę zakończyło uroczyste wręczenie dyplomów za udział.

 

 

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji MSZ w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r

Lato z Podlasiem

10 lipca 2013 roku; Administrator

W dn. 30 czerwca – 6 lipca 2013 r. Białystok odwiedziła grupa polskich dzieci z Porzecza i Grodna. Dzieci przyjechały na zaproszenie pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku. Arcyciekawy program przygotowali im pani Magdalena Korycka oraz nieoceniony i niezwykle zaangażowany w realizację projektu, pan Dariusz Daniluk – dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Uczestnicy pobytu mieli możliwość poznania nie tylko naszego pięknego miasta, ale również Augustowa. Dzięki spotkaniom integracyjnym z uczniami Szkoły Podstawowej nr 34 oraz młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku nasi młodzi rodacy z Białorusi doskonalili język polski i nawiązywali nowe przyjaźnie. Tradycyjnie spotkał się z nimi również pan Prezydent Tadeusz Truskolaski, który przyjął osobiście gości w Pałacyku Gościnnym i obdarował ich upominkami.

 

Składamy serdeczne podziękowania panu Tadeuszowi Truskolaskiemu Prezydentowi Miasta Białegostoku, panu Wojciechowi Janowiczowi Dyrektorowi Departamentu Edukacji, pani Lucji Orzechowskiej zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji, pani Joannie Kurylonek z Departamentu Edukacji, panu Jerzemu Bołtuciowi dyrektorowi SP nr 34 w Białymstoku, pani Iwonie Szcześniak dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury oraz wyżej  wspomnianym: pani Magdalenie Koryckiej z X LO w Białymstoku i panu Dariuszowi  Danilukowi dyrektorowi tej placówki.

Pobyt dzieci  został sfinansowany ze środków Miasta Białystok.

Mniej więcej w tym samym czasie, w dniach 1-7 lipca 2013 r. w Bielsku Podlaskim wypoczywała grupa polskich dzieci z Kobrynia na Białorusi. W programie pobytu znalazły się m.in. wycieczki do Białowieży i Białegostoku, dzięki czemu nasi goście mogli zwiedzić Podlasie.

Za współorganizację pobytu dziękujemy serdecznie panu Adamowi Łęczyckiemu i Starostwu Powiatowemu z Bielska Podlaskiego a także oczywiście sponsorom- firmom: Suempol i Unibep oraz panu Józefowi Lechowi Pisanko.

 

Polska Filharmonia Pokoju

8 lipca 2013 roku; Administrator

Tradycyjnie, jak co roku do Białegostoku zjechali młodzi polscy chórzyści z różnych krajów, aby ze swoimi kolegami z Białegostoku, wziąć wspólnie udział w warsztatach i koncertach Polskiego Chóru Pokoju w dn. 30.06.-7.07.2013 r. i doskonalić swój warsztat muzyczny pod profesjonalnym okiem prof. Violetty Bieleckiej. Miło nam jednak donieść, iż w tym roku dzięki zaangażowaniu w projekt Urzędu Miejskiego w Supraślu i Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu udało się powołać do życia Polską Orkiestrę Pokoju, która wspólnie z chórem weszła w skład Polskiej Filharmonii Pokoju. I tak już od 26.06.2013 roku młodzi polscy muzycy z zagranicy i z Polski, pod batutą pana Kazimierza Dąbrowskiego stawiali pierwsze kroki jako Polska Orkiestra Pokoju ćwicząc „Litanię Supraską”. Swoje dokonania mogli zaprezentować po raz pierwszy już 30.06.2013 r. na koncercie w Supraślu. Do orkiestry dołączył chór, aby dn. 03.07.2013 r. już w pełnym składzie zaprezentować przed publicznością w Supraślu „Litanię supraską”.

Młodym muzykom towarzyszyła światowej sławy solistka pani Anna Lubańska.

Koncert swoją obecnością uświetnili pan Radosław Dobrowolski burmistrz Supraśla i pani Anna Kietlińska prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku. Chór koncertował także, już bez orkiestry, w: Supraślu, Czarnej Białostockiej i Sokółce.

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus” i Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” serdecznie dziękują sponsorom i współorganizatorom, którymi w tym roku byli:
Urząd Miejski w Supraślu, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Urząd Miejski w Sokółce, Starostwo Powiatowe w Sokółce, Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej i Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku.

Patronatem medialnym imprezę objęły: TVP Białystok i Radio Białystok

Zadanie zostało dofinansowane z dotacji MSZ w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r.”

Zapraszamy na koncerty Polskiego Chóru Pokoju i Polskiej Filharmonii Pokoju

XVII Festiwal Szkolnych Zespołów Teatralnych w Wilnie przeszedł już do historii. 19 kwietnia 2013 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się uroczysty finał, w którym 12 zespołów teatralnych walczyło o nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Dzwoneczka. Komisja z uwagą obejrzała wszystkie prezentacje. Po burzliwych naradach nagrodzono następujące spektakle:

„Oj, strach” reż. Alicja Beata Nikonowiene i Diana Markiewicz w wykonaniu zespołu teatralnego „Ananasy z 4 klasy”
ze Szkoły Średniej Łazdinai w Wilnie – Nagroda Złotego Dzwoneczka
„Calineczka” reż. Teresa Mojsiewicz i Alina Judycka w wykonaniu zespołu teatralnego „Wiercipięty”
z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie – Nagroda Srebrnego Dzwoneczka
„Kot w butach” reż. Danuta Gołubowska w wykonaniu zespołu teatralnego „Na niby”
ze Szkoły-Przedszkola „Szaltinelis” w Wilnie – Nagroda Brązowego Dzwoneczka

Jury przyznało również trzy wyróżnienia oraz indywidualne nagrody aktorskie. Swojego faworyta wytypowała także publiczność przyznając nagrodę zespołowi teatralnemu „Tęcza” ze szkoły Średniej im. H. Sienkiewicza w Landawrowie za spektakl „Zabawa w śpiącą królewnę”.

Organizatorzy Festiwalu: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Towarzystwo Miłośników Teatrów Szkolnych oraz Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku ogromnie dziękują sponsorom: Białostockiemu Teatrowi Lalek, Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku oraz panu Wojciechowi Dunikowskiemu za ufundowanie nagrody publiczności i słodyczy dla uczestników Festiwalu.

Laureaci eliminacji ogólnokrajowych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi i Łotwie wzięli udział w warsztatach polonistycznych, które odbyły się w dn. 18-22 marca w Białymstoku. Młodzież pod okiem wykładowców Wydziału Filologicznego Uniwersytetu  w Białymstoku doskonaliła swoją wiedzę w zakresie polskiej literatury i języka. Tematyka wybrana przez uczestników, a właściwe uczestniczki, była bardzo różnorodna, od  Jana Kochanowskiego, aż po Wisławę Szymborską. Ale jak to określiła jedna z nich: „Tematy nie muszą być łatwe, powinny być ciekawe”. Warsztaty zakończył egzamin, który miał na celu sprawdzenie wiedzy nabytej i usystematyzowanej podczas warsztatów.

Teraz uczestniczki czeka najważniejszy etap – finał Olimpiady w Warszawie w dn. 17-18 kwietnia 2013 r. Trzymamy kciuki i życzymy wysokich lokat na liście laureatów.

W dn. 14-15 marca 2013 w Polskiej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze odbyły się eliminacje ogólnokrajowe VII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Łotwie.

W eliminacjach udział wzięła młodzież z Rygi i Daugawpils. Do udziału w finale Olimpiady w Warszawie w dn. 17-18 kwietnia 2013 komisja zakwalifikowała dwie uczestniczki: Anastazję Palczewską z Rygi i Annę Szukstule z Daugawpils. Zmagania uczestników uwieńczone zostały uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów, które uświetnili swoją obecnością pan Jerzy Marek Nowakowski Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze oraz pani Krystyna Barkowska - ekspert ds. kultury, nauki i mediów Ambasady RP.

Przedstawiciele Ambasady RP w Rydze
wraz z komisją egzaminacyjną w składzie: prof. Anna Kieżuń,
dr Barbara Olech i dr Marek Kochanowski

Nagrody książkowe dla laureatów i uczestników eliminacji ufundowane zostały przez Ambasadę RP w Rydze. Ogromnie dziękujemy w imieniu swoim i uczestników.

W dniach 2-3 marca 2013 roku w Grodnie na Białorusi odbyły się eliminacje ogólnokrajowe Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Do zmagań pisemnych i ustnych przystąpili uczestnicy wcześniej wyłonieni w eliminacjach okręgowych w dn. 16-17 lutego 2013 r. oraz młodzież z Mohylewa. W obu etapach udział wzięli uczniowie z: Grodna, Wołkowyska, Lidy i Sopoćkiń. Zmagania olimpijczyków z uwagą obserwowali przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie. Pan Andrzej Chodkiewicz Konsul Generalny RP w Grodnie zaszczycił swoją obcością uroczyste wręczenie nagród.

Poziom finału był bardzo wysoki, co odzwierciedla decyzja komisji, która do finału w Warszawie zakwalifikowała aż 7 uczestniczek. Są to:
Waleria Skorobogatowa z Grodna
Anna Szyszko z Lidy
Wioletta Korsakowa z Grodna
Jana Ostrowska z Grodna
Anastazja Pawluczyk z Sopoćkiń
Katarzyna Kotłowicz z Grodna
Arpine Arutiunian z Grodna

Dziewczyny górą! Wszystkim laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Uczestniczki  czekają jeszcze warsztaty polonistyczne w Białymstoku, które przygotować je mają do zmagań finałowych w Warszawie w dn. 17-18 kwietnia 2013 r.

Tłusty Czwartek w naszym Oddziale

15 lutego 2013 roku; Administrator

W tym roku tłustoczwartkowe spotkanie członków, sympatyków i gości naszego Oddziału, dzięki gościnności gospodarzy tego miejsca, odbyło się w  Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Gościliśmy Polaków z Żytomierza na Ukrainie oraz z Jaszun, Solecznik i Mejszagoły na Litwie.
Tradycyjnie pretekstem do wspólnego skosztowania pączka było spotkanie i rozmowy z naszymi Rodakami ze Wschodu. Byli nimi ks. Jarosław Olszewski, proboszcz polskiej parafii w Żytomierzu wraz z zespołem młodzieżowym przy tej parafii, pani Zofia Griaznowa, starosta Gminy Jaszuny na Litwie, pan Henryk Danulewicz z Samorządu Solecznickiego i ks. Józef Aszkiełowicz, proboszcz parafii WNMP w Mejszagole na Litwie.
Szczególnym gościem Tłustego Czwartku był pan Antoni Stolarski, prezes Zarządu SaMASZ Sp. z o.o. w Białymstoku, który od kilku lat wspiera finansowo działania naszego Oddziału na rzecz Polaków za granicami kraju, m.in. umożliwiając dzieciom i młodzieży przyjazd do Polski i udział w koloniach, wycieczkach, konkursach i warsztatach. Pan Antoni Stolarski podczas naszego spotkania otrzymał „Polskie kwiaty” – wyróżnienie, które tradycyjnie przyznajemy co roku osobom szczególnie zaangażowanym w misję naszego Oddziału.
Dzięki wystąpieniu ks. Jarosława Olszewskiego zebrani mogli poznać Żytomierz – miasto na Wołyniu na Ukrainie, gdzie przy parafii na osiedlu o wdzięcznej nazwie „Malowanka” ksiądz proboszcz angażuje się w tworzenie wspólnoty zamieszkałych tam Polaków. Po tym ciekawym wstępie odbył się koncert zespołu młodzieży polskiej z parafii na „Malowance”. Młodzi ludzie wykonali polskie piosenki, a dzięki swojemu talentowi, a także wdziękowi, z jakim zaprezentowali się na scenie, przekonali publiczność, by też zaczęła śpiewać.
Po takiej duchowej uczcie pączki i faworki stały się słodkim dopełnieniem wieczoru. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego spotkania.